اعلام نمرات میان ترم

مدیریت استراتژیک پیشرفته

شهرام محمدی 4

سعید منصوری 4.25

محسن غلامی 4.25

علی زارع زاده 4.5

سعید شاکر 4.75

بابارحیم 4.25

عمادی پور 4

عرب نیا 4

محبوبه سرخیل 4.5

بختیاری 4.25

ثقفی 4.5

پرش 4

قنبرپور 4.25

باقرنژاد 4

عرب پور 4

میرزایی 4.5

برزگری 4.5

پاداشی 5

لشکری 4

پاپی نژاد 4

نجفی 4

شریعتی 5

خلیلی خمس 4.5

حسن زاده 4

حیدری 4

رنجبر 4

سمیعی 4

صمد پور 4

زاهدی 4.5

حیدری 4

آزور 4

 

بقیه عزیزان در پایان ترم مجددا از فصول ذکر شده امتحان خواهند داد.

 

فرآیند خط مشی گذاری

اکبری 4.5

علی حیدری 4

فریادی 4.5

مغفرتی 4

عفت حیدری 4

رضا عزیزی 4.75

رحمت نیا 5

علی اکبرزاده 4.5

لشکری 4

زهتاب 4

ماستری فراهانی 4.5

نوراللهی 4.5

بها 5

جعفرعزیزی 5

خداکرمی 4.75

مرادخانی 4.5

بینائیان 5

مسلمی 4.5

شراره نجفی 4.5

دلفانی 4.75

مداح 5

بختیاری 4

رجبلو 4.5

آقایی 4.75

مهیمنی 4

حاج ولی 4.5

 

بقیه عزیزان در پایان ترم از دو فصل اول مجددا آزمون خواهند داد.موفق باشید.

/ 2 نظر / 99 بازدید
سرخیل

سلام ممنون استاد آمادگی خوبی برای امتحان بود

داریوش علی حیدری

از زحملت دوست گرامی جناب دکتر خانجانیان از ته دل سپاسگذارم همیشه موفق و شاد باشید