تقسیم بندی نمرات در ترم جدید

تمامی دروس این جانب در ترم جدید دارای تقسیم بندی نمره به شرح ذیل می باشد

امتحان پایان ترم 15 نمره

میان ترم در صورت برگزاری 5 نمره که در آن صورت پایان ترم 10 نمره می باشد

موارد کلاسی 5 نمره شامل 3 آیتم ذیل

1-حضور در کلاس

2-ارائه سرفصل های درس به صورت پاورپوینت در کلاس وارسال آن به ایمیل ذکر شده در قالب گروههای دو وسه نفره

3-تدوین یک مقاله علمی پژوهشی فارسی مطابق سرفصل های درس بعد از دریافت تاییدیه موضوع مقاله(تک نفره یا گروههای دو وسه نفره)

/ 0 نظر / 4 بازدید