برنامه ارائه درس تئوری مدیریت پیشرفته-واحد اراک

ساعت 13 االی 14.30
فصل1)خانم کمربندی
فصل2)آقای نجفی وحسین پور در تاریخ 14|8|92
فصل3)آقای بصیری 14/8
فصل 4)خانم نوری21/8
فصل 5)خانم غلامی21/8
فصل 6)خانم زارع28/8
فصل 7)خانم دیندار28/8
فصل 8)خانم نجفی 5/9
فصل 9)آقای احمدیه5/9
فصل 10)آقای مروتی 19/9
 
ساعت 16/30 الی 18
تهمینه طاهری فصل 1
شما پاشایی 2
سهیلا شاه نظری 3
حمید رودبارانی 4
مهدی انصاری ومحمد امینی 5
بهزاد قیاسی فصل 8
عباس نوری فصل 10

ساعت 14.45 الی 16.15

بیک محمدی فصل 4

شاهین رضایی 5

سیروسیان 6

الله دادی 7

حدیث شهریار 8

سوری 9

حمید موزونی 10

فرزاد فرکی فصل 11

/ 0 نظر / 8 بازدید