کیومرث سهرابی مدرس دانشگاه(استادیار) و دکترای مدیریت وبرنامه ریزی

فرشید خانجانیان مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای مدیریت

رشته ها ودانشگاههای پذیرش کننده کلیه گرایشهای مدیریت مقطع دکترا

رشته ها ودانشگاههای پذیرش کننده کلیه گرایشهای مدیریت مقطع دکترای دانشگاه آزاد   1.pdf - 253.0 Kb
/ 0 نظر / 21 بازدید

اعلام نمرات

نمرات دروس تحلیل رفتاری ومدیریت منابع انسانی،مدیریت استراتژیک بازاریابی ومسائل بازاریابی بین المللی وصادرات در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
17 پست
آبان 93
11 پست
مهر 93
15 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
32 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
16 پست
آبان 92
15 پست
مهر 92
22 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
14 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
13 پست
مرداد 91
26 پست