اعلام نمرات

نمرات دروس تحلیل رفتاری ومدیریت منابع انسانی،مدیریت استراتژیک بازاریابی ومسائل بازاریابی بین المللی وصادرات در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت واحد اراک در فایل شخصی دانشجویان اعلام گردید.

/ 0 نظر / 6 بازدید