نحوه تقسیم بندی سوالات امتحان پایان ترم

تعداد سوالات کلیه واحدها 12 سوال که به 10 سوال پاسخ خواهید داد.
افرادیکه درمیان ترم شرکت نکرده اند یا نمره میان ترمشان مورد انتظار نبوده است بارم 10 سوال برایشان 15 نمره وبقیه افراد 10 نمره محاسبه می شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید