امتحان میان ترم مدیریت استراتژیک پیشرفته

امتحان میان ترم مدیریت استراتژیک پیشرفته روز پنج شنبه 16 آبان ماه در دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی طبق برنامه کلاسی از 18 سوال اولیه وسوالات مطرح شده مقدمه فصول یک ودو کتاب درسی برگزار خواهد شد.

تعداد سوالات 6 سوال که به 5 سوال پاسخ می دهید.

زمان امتحان 75 دقیقه خواهد بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید