منابع دروس ترم جدید

واحد بویین زهرا پنج شنبه ها ارشد حقوق مالی اقتصادی

حقوق تجارت الکترونیک-نویسنده دکتر مصطفی السان-نشر سمت

حقوق بانکی-دکتر مصطفی السان-نشر سمت

سازمانهای اقتصادی بین المللی-سازمانهای پولی ومالی بین المللی دکتر مهدی ابراهیمی نِژاد-نشرسمت

جمعه ها ارشدمدیریت بازرگانی

درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته کتاب مبانی رفتارسازمانی دکتربهروز قاسمی انتشارات سپاهان  

درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته تلفیقی ازکتابهای ذیل مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلد اول دکتر آرین قلی پور وعسل آغاز نشر سازمان مدیریت صنعتی،کتاب دکتر اسفندیار سعادت نشرسمت،

واحداراک دوشنبه ها منابع ودروس به همین شکل.

/ 2 نظر / 101 بازدید
صابر خزایی

باسلام اطلاع رسانی عالی میباشد ممنون

سلام استاد شما متولد چه سالی هستید ودکتراتون رو کجا و در چه سالی گرفتید؟