تمرین درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته روز 25 و26مهرماه

انتخاب سوال با جواب(رفرنس به صفحات کتاب) از فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر قلی پور ودکتر اغاز

فایل ها را به ایمیل farshid_kh2002@yahoo.com ارسال نمایید وتاییدیه آن را دریافت کنید.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید