پست های ارسال شده در آبان سال 1393

فصل سوم سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

دانلود فصل سوم بخش اول http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ab5fb0436ffe16aae5e78a6629c76cd7 دانلود فصل سوم بخش دوم http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=97b1cef4bcc879a8b94310e5cd518976
/ 0 نظر / 14 بازدید

صفحه امتحانات میان ترم

مباحث وفصول همه دروس طبق سوالات وجوابهای موجود در جزوات ومطرح شده در کلاس خوانده شود. دانلود جوابهای سوالات فصل سوم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید

مطالب مهم مربوط به پایان نامه وپروپوزال وروش تحقیق پیشرفته

دانلود نمونه پروپوزالها http://drsohrabi.persianblog.ir/post/231/ دانلود نمونه پایان نامه ها http://drsohrabi.persianblog.ir/post/224/ دانلود نمونه اولویتهای پژوهشی جهت تدوین مقالات وپایان نامه ها http://drsohrabi.persianblog.ir/post/203 http://www.itsr.ir/olaviyatpayannameh.aspx http://www.uma.ac.ir/page.php?slct_pg_id=1034&sid=32&slc_lang=fa http://www.irc.ac.ir/content.php?content=amvalpayannameolaviat http://www.tse.ir/cms/Default.aspx?tabid=260 دانلود کتاب روش تحقیق با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید