پست های ارسال شده در مهر سال 1393

دانلود فصل دوم وسوم مدیریت استراتژیک پیشرفته

جهت دانلود فصل دوم وسوم مدریت استراتژیک پیشرفته بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=6743a29519cb69c7ed0f36de10ded211
/ 0 نظر / 22 بازدید

دانلود فصول دوم وسوم مدیریت منابع انسانی پیشرفته وبررسی مسائل نیروی انسانی

جهت دانلود فصول دوم وسوم مدیریت منابع انسانی پیشرفته وبررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت برروی لینک ذیل کلیک نمایید. http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=0a31d0c95bfe59a87d3116743c0a3257
/ 1 نظر / 20 بازدید

دانلود فصول دوم الی چهارم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

جهت دانلود فصول دوم الی چهارم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=12269c6a4634192345d66e04932203c7
/ 0 نظر / 20 بازدید

دانلود فصل سوم وچهارم تئوریهای مدیریت پیشرفته

جهت دانلود فصل سوم وچهارم تئوریهای مدیریت پیشرفته بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=45376518390181de3af2d487ed5da559
/ 0 نظر / 19 بازدید

دانلود فصل دوم تئوری های مدیریت پیشرفته

فصل دوم درس تئوریهای مدیریت پیشرفته را می توانید از لینک ذیل دانلود نمایید. http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=8717e1a4a52684aee553f4e68f34fbce
/ 0 نظر / 16 بازدید

دانلود فصل دوم سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

فصل دوم درس سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته را می توانید از لینک ذیل دانلود نمایید. http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=bc505e7c323d00654fd70ad1bf057cac
/ 1 نظر / 29 بازدید

فصل اول مسائل نیروی انسانی در صنعت

برای دانلود فایل فصل اول مسائل نیروی انسانی در صنعت بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d657c0344159eaacbf02bb0427cac683
/ 0 نظر / 20 بازدید

فصل اول مدیریت استراتژیک پیشرفته

جهت دانلود فصل اول درس مدیریت استراتژیک پیشرفته بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=534a33505b3a8b625588fbea93cfaa67
/ 4 نظر / 25 بازدید

فصل اول مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

برای دانلود فصل اول مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته بر روی لینک ذیل کلیک نمایید http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=e8d1c79aa29ae02aabe74898951c0ab8
/ 2 نظر / 19 بازدید

دانلود فصل اول سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

فصل اول درس سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته را از لینک ذیل دانلود نمایید. http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=1b2115c5fc387ca3ad30e1a5bbd844f2
/ 1 نظر / 22 بازدید

فصل اول مدیریت منابع انسانی پیشرفته

برای دانلود فصل اول درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d657c0344159eaacbf02bb0427cac683
/ 0 نظر / 20 بازدید

فصل اول ئئوریهای مدیریت پیشرفته

فصل اول درس تئوریهای مدیریت پیشرفته را می توانید از لینک ذیل دانلود نمایید. http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=c3c7d4f75498d8da9af0c10eabf6b245    
/ 0 نظر / 19 بازدید

راهنمای کلاسی ترم جدید کلیه دروس

ضمن عرض تبریک سال تحصیلی جدید برای دانلود راهنمای کلاسی ترم جدید بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=dace9f696a178e6f7751e62cc6749a16
/ 0 نظر / 18 بازدید

تالیف کتاب کارآفرینی

کتاب کارآفرینی مطابق با سرفصل های دانشگاهها وموسسات آموزش عالی توسط دکتر کیومرث سهرابی دکترای مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی وفرشید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید