پست های ارسال شده در آدر سال 1391

امتحان پایان ترم تئوریهای مدیریت پیشرفته

امتحان پایان ترم درس تئوریهای مدیریت پیشرفته واحد اراک و واحد بوئین زهرا فقط از 11 فصل جلد اول کتاب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید

امتحان پایان ترم درس تحلیل رفتاری ومدیریت منابع انسانی

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی این درس در واحد اراک فصول ارزش-ادراک-تعارض-قدرت-سیاست وبهبود سازمانی از فصولکتاب رفتار سازمانی پیشرفته دکتر بهروز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

دفترچه دکترای تخصصی سال 92-دانشگاه آزاد

ثبت نام دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی سال 92 از روز یک شنبه آغاز وتا روزشنبه ادامه خواهد داشت.قیمت ثبت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

سوالات10 فصل اول- کتاب رفتارسازمانی دکتر قاسمی برای امتحان پایان ترم

دانلود سوالات 10 فصل اول کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر بهروز قاسمی دروس تحلیل رفتاری واحد اراک و مدیریت رفتار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید

منبع سوالات پایان ترم درس تئوریهای مدیریت پیشرفته

منبع سوالات پایان ترم درس تئوریهای مدیریت پیشرفته برای دانشجویان واحدهای اراک وبوئین زهرا سوالات پایان هر فصل کتاب مدیریت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

تغییرات و زمان ثبت‌نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد

دکتر ناصر اقبالی با اشاره به آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری تخصصی از روز یکشنبه (26 آذرماه) از طریق سایت مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

دانلود سوالات امتحان درس مدیریت صادرات وواردات

سوالات امتحان مدیریت صادرات و واردات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پیام نورشهرری http://uplod.ir/te72bu5s5x5o/form1.doc.htm
/ 0 نظر / 31 بازدید

دانلود سوالات امتحان بازارشناسی ومسائل بازاریابی

سوالات امتحان بازارشناسی مقطع کارشناسی ارشد بازرگانی دانشگاه پیام نور شهر ری http://uplod.ir/g41dowi3t6t4/____________________.doc.htm
/ 2 نظر / 22 بازدید

عدم تشکیل کلاس روز جمعه دکتر سهرابی

کلاسهای تئوری مدیریت پیشرفته روز جمعه 3آذرماه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی واحد بوئین زهرا تشکیل نمی گردد.
/ 0 نظر / 29 بازدید

تاریخ ساعت ونوع سوالات امتحانات میان ترم کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شهرری

دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی-بازرگانی بین المللی) برنامه امتحانات میان ترم به شرح ذیل می باشد: بازارشناسی ومسائل بازاریابی   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید