انتخاب موضوع برای درس روش تحقیق پیشرفته

دانشجویان درس روش تحقیق پیشرفته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 6 گرایش در صورت حضور نداشتن در جلسه هفته گذشته یا عدم انتخاب موضوع متناسب با علایق ومباحث شغلی خود جهت پایان نامه وسمینار در جلسات انتهای هفته در دانشگاه حضور یافته وبرگه حاوی موضوعات مورد نظر خود را با ذکر مشخصات فردی وکاری تحویل نمایید یا از طریق راههای ارتباطی ذکر شده در کلاس موارد را از تاریخ 24 اسفند به بعد هماهنگ نمایند.بدیهی است تا قبل از روز 21 فروردین ماه 1393 همه دانشجویان باید موضوع انتخابی داشته باشند و در راه انتخاب موضوع کمک لازم انجام خواهد شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید