مطالب مهم مربوط به پایان نامه وپروپوزال وروش تحقیق پیشرفته

دانلود نمونه پروپوزالها

http://drsohrabi.persianblog.ir/post/231/

دانلود نمونه پایان نامه ها

http://drsohrabi.persianblog.ir/post/224/

دانلود نمونه اولویتهای پژوهشی جهت تدوین مقالات وپایان نامه ها

http://drsohrabi.persianblog.ir/post/203

http://www.itsr.ir/olaviyatpayannameh.aspx

http://www.uma.ac.ir/page.php?slct_pg_id=1034&sid=32&slc_lang=fa

http://www.irc.ac.ir/content.php?content=amvalpayannameolaviat

http://www.tse.ir/cms/Default.aspx?tabid=260

دانلود کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی دکتر غلامرضاخاکی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=e609a06c543682112fe008475a5e250c

منابع درس روش تحقیق پیشرفته

کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نوسی دکتر غلامرضا خاکی فایل برای دانلود دربالا آمده است

کتاب روش تحقیق در مدیریت دکتر حمیدرضا رضوانی

جزوه درسی روش تحقیق پیشرفته (درانتشارات دانشگاه )موجود می باشد.

دانلود نمونه پاورپوینت روز دفاع

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=cc45a3e3ae4b64431bad06cb01a52d7c

/ 0 نظر / 26 بازدید