/ 1 نظر / 21 بازدید
حاجی میرزایی

سلام - استاد فرموده بودنند فصل هشت که مربوط به اجرای استراتژی است را مطالعه کنید برای جلسه بعد - قسمت اول فصل هشت چرا موجود نیست ؟ لطف می فرمائید مشخص نمائید ؟