تقسیم بندی نمرات در ترم جدید

16 نمره امتحان پایان ترم طبق سوالات مشخص شده وسرفصل های گفته شده در کلاس

یک نمره فعالیت کلاسی براساس حضور وغیاب عزیزان

یک ونیم نمره ارائه فصول کتاب وسرفصل های مطرح شده به صورت تک نفره

در غیر این صورت(اگر ارائه کلاسی نداشته اید) ترجمه مقاله لاتین مرتبط با گرایشتان حتی الامکان مقاله لاتین انتخابی مقاله لاتین بیس پایان نامه شما باشد.

یک ونیم نمره جستجوی 5 مقاله فارسی و5 مقاله لاتین مرتبط با سرفصل های درس با یک کلید واژه

به سایتهای گفته شده در کلاس یا فایل قرار داده شده روی وبلاگ مراجعه وبعد از انتخاب یک کلید واژه از سرفصل های دروس که درکتابها نیز آمده است برای یک کلید واژه انتخابی 10 مقاله دانلود وبه ایمیل ارسال وتاییدیه را دریافت کنید.

 

سه نمره مازاد

مقاله isi ,isc سه نمره

مقاله علمی پژوهشی وکنفرانس بین المللی دونمره

مقاله علمی ترویجی وکنفرانس ملی ومنطقه ای یک نمره

شرح این سه نمره در کلاس گفته شده است.

 

موفق باشید

/ 0 نظر / 21 بازدید