تمرین درس مدیریت استراتژیک پیشرفته روز 25 مهرماه

از فصل 2 و3 کتاب مدیریت استراتژیک دیوید طرح سوال با جواب(به صورت رفرنس به صفحات کتاب)

لطفا فایل ها را به ایمیل farshid_kh2002@yahoo.com  ارسال نموده وتاییدیه آن را دریافت نمایید.

/ 0 نظر / 7 بازدید