استاد راهنما

از این تاریخ تا انتهای سال ۱۳۹۴ آقای دکتر سهرابی صرفا به عنوان استاد مشاور وداور در خدمت دانشجویان عزیز هستند.ان تصمیم به علت تعدد لیست ایشان مدنظر قرار گرفته است.سایر دانشجویانییکه پروپوزالشان تصویب شده نیز می توانند نسبت به تغییر استاد راهنما جهت تسریع کدگیری  خود اقدام نمایند.موفق باشید.

/ 0 نظر / 173 بازدید