منبع سوالات پایان ترم درس تئوریهای مدیریت پیشرفته

منبع سوالات پایان ترم درس تئوریهای مدیریت پیشرفته برای دانشجویان واحدهای اراک وبوئین زهرا سوالات پایان هر فصل کتاب مدیریت استونر می باشد.(سوالات انتهای فصل)

/ 0 نظر / 10 بازدید