سوالات درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته-فصل سوم

اثر وتماس با دیگران در طراحی شغل را با رسم شکل توضیح دهید؟ جواب شکل 3-4 صفحه 62

طراحی شغل از منظر هستی شناسی معرفت شناسی روش شناسی وانسان شناسی را تحلیل نمایید.

دیدگاه کارکردگرایی تفسیری در مورد طراحی شغل را باهم مقایسه نمایید.

مفاهیم ووازه های ذیل را تعریف نمایید؟

کارآفرینی-مدیریت تصویر پردازی-شبکه اجتماعی-فرهنگ-تنوع-حامعه شناسی-کارتیمی-پیامدهای ناخواسته

ارتباط هر کدام از موارد بالا با طراحی شغل

وپیامدهای طراحی شغل مناسب

 
/ 1 نظر / 8 بازدید
الهام محمودی

سلام خسته نباشید استاد اگر امکان دارد برای امتحان پایان ترم از هر فصل منابع انسانی چند تا سوال مهم را تاکید می کنید حجم درس زیاد هست وزمان زیادی نداریم سپاسگذار شما هستم این لطف را انجام دهید آقای دکتر