برنامه امتحانات پایان ترم برای دروس باقیمانده

واحد اراک:

امتحانات به پایان رسید ونمرات به زودی در صفحه شخصی افراد اعلام می شود.

 

واحد بوئین زهرا:

امتحانات به پایان رسید و نمرات به زودی در صفحه شخصی افراد اعلام می شود.

/ 1 نظر / 6 بازدید

ﺳﻼﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ۲۴ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ از تعداد آنها کم کنید و نظریه هایی که اهمیت بیشتری دارند را مشخص کنید