کیومرث سهرابی مدرس دانشگاه(استادیار) و دکترای مدیریت وبرنامه ریزی

فرشید خانجانیان مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای مدیریت

برنامه زمانبندی ارائه کلاس مدیریت منابع انسانی پیشرفته

برای دیدن برنامه زمانبندی ارائه کلاس مدیریت منابع انسانی پیشرفته با توجه به ساعت کلاسی بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.


مدیریت منابع انسانی پیشرفته ساعت 14-15.30 دوشنبه ها

 مسیری واکبری وعزیزی   فصل 6  دوم اردیبهشت

طاهری    فصل 5   26 فروردین

باقری فصل5   بیست وشش فروردین

کمربندی فصل دوم   14 اسفند

محمدی نیا  فصل سه  19 فروردین

زندسلیمی ومنصورخانی و رضوان امینی  فصل4   26فروردین 

نوری وتوکلی  فصل هفت  2اردیبهشت

کریمی وغریبی فصل ده   16اردیبهشت

عسگری وذوالفقاری فصل سه  19 فروردین

بیاتی وبراتی ونجفی  فصل نه  9اردیبهشت

احمدیه وعظیمی وهادی ده دهی فصل هشت 9اردیبهشت

ضیائی وزند  وامیری فصل دوازده  23اردیبهشت

محمودی وزارع دار ومسلم عبداللهی فصل یازده  23اردیبهشت


دوشنبه ها 15.45 الی 17.15

پاشایی وتاج آبادی فصل دوم  14 اسفند

محرابیان واسدپورگنجی فصل سوم 19فروردین

امینی وسعیدی مهروقیاسی فصل چهارم 26فروردین

فراهانی فصل پنجم  26فروردین

رضایی وسید عباس خمیسی  فصل شش 2اردیبهشت

بورقانی وضیغمی  فصل هفت 2اردیبهشت

رافت ومحسنی وطهماسبی راد  فصل هشت  9اردیبهشت

لیاقتی وشاه نظری فصل نه 16اردیبهشت

مشایخی انصاری ورضازاده فصلده  16اردیبهشت

باجلانی وحدیث شهریار فصل یازده23اردیبهشت

فردعلوی ورضازاده   فصل دوازدهم  23اردیبهشت

 

دوشنبه ها 17.30 الی 19

عصائی ودارابی فصل دوم   14 اسفندماه

ساری فصل سوم 19فروردین

سپهوند وخوش گفتار وسلیمی  فصل چهار    26فروردین

اسدی  فصل پنجم  26فروردین

رفیعی فصل ششم  2اردیبهشت

روشن و آذین تیموری فصل هفت 2اردیبهشت

مهرمنش موسوی پاکروان فصل هشت 9اردیبهشت

نیک نفس  فصل نه 9اردیبهشت

نادعلی فصل ده  16اردیبهشت

نصیری فصل یازده  23اردیبهشت

شریفی ولعلی فصل دوازده  23 اردیبهشت

نکات:

ارائه ها به صورت پاورپوینت می باشد

در صورت عدم تشکیل کلاس در یک جلسه ارائه ها به ترتیب ذکر شده یک هفته دیرتر برگزار می گردد.

 

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
تگ ها :