کیومرث سهرابی مدرس دانشگاه(استادیار) و دکترای مدیریت وبرنامه ریزی

فرشید خانجانیان مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای مدیریت

» فایل مدیریت استراتژیک پیشرفته :: شنبه ۱۳٩٦/٢/۱٦
» بازاریابی صنعتی :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۳/۱۳
» فایل پایان ترم تحقیقات بازاریابی :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱٠/٧
» جلسات دفاع :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٦/٥
» ترم جدید :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٥/٢٧
» جزوه درس حقوق تجارت الکترونیک :: شنبه ۱۳٩٤/۳/٢
» سوالات وفایل جوابهای درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (جدید) :: یکشنبه ۱۳٩٤/۳/۳
» تقسیم بندی نمرات در ترم جدید :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» اعلام نمرات :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢
» دانلود سوالات فصول درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱
» دانلود فصل پنجم وششم مدیریت استراتژیک پیشرفته :: شنبه ۱۳٩۳/٩/۱
» تالیف کتاب کارآفرینی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٢
» ثبت نام ترم جدید وشروع کلاسها :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/٥
» آخرین اخبار واحدها :: دوشنبه ۱۳٩۳/٥/٦
» اعلام نمرات :: ۱۳٩۳/٤/٥
» چگونگی دریافت نمره کلاسی :: ۱۳٩۳/۳/٤
» اعلام نمرات میان ترم :: ۱۳٩۳/٢/۱
» آخرین اخبار کلاسها :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» دانلود فایل های مربوط به درس روش تحقیق پیشرفته :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» اعلام نمرات مدیریت منابع انسانی پیشرفته واحد بوئین زهرا :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» موارد پایان ترم درس مدیریت استراتژیک پیشرفته-تهران مرکزی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» اعلام نمرات میان ترم تئوریهای مدیریت پیشرفته-واحد بوئین زهرا :: ۱۳٩٢/٩/٤
» تقسیم بندی ارائه فصول درس تئوری مدیریت پیشرفته واحد اراک :: ۱۳٩٢/۸/۱
» منبع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته :: ۱۳٩٢/٧/٦
» برگزاری کلاسها :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» اعلام نمرات در صفحه شخصی شما :: ۱۳٩٢/٥/٤
» سوالات مدیریت منابع انسانی پیشرفته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» سوالات امتحان مدیریت منابع انسانی پیشرفته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» اعلام نمرات و تمدید مهلت ارائه ترجمه :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» نظرسنجی سوالات امتحانی ،انتقادات وپیشنهادات :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» نکات امتحانات :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» دانلود سوالات منتخب منابع انسانی پیشرفته ترم گذشته جهت استحضار دانشجویان :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» چگونگی تحویل فایلهای ترجمه :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» دانلود فایلهای ترجمه واسامی افراد -تحلیل رفتاری ارشد مدیریت اجرایی :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» فایل ها واسامی افراد جهت ترجمه-مدیریت منابع انسانی پیشرفته ارشد مدیریت بازرگانی :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» فایل ترجمه واسامی افراد-مدیریت منابع انسانی-کارشناسی ارشد صنایع سری دوم کلاس :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» فایل ترجمه واسامی افراد-مدیریت منابع انسانی-کارشناسی ارشد صنایع سیستم وبهره وری :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» دانلود خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی :: ۱۳٩٢/۱/۱
» تبریک سال نو :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» برنامه زمانبندی ارائه کلاس مدیریت منابع انسانی پیشرفته :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» برنامه زمانبندی ارائه کلاس تحلیل رفتاری-مدیریت اجرایی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» فرم مشخصات زیر را دانلود کرده وبعد از تکمیل آن دراولین جلسه کلاس تحویل دهید :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» متن کتاب مدیریت رفتار سازمانی مورهد-گریفین ترجمه دکتر الوانی ومعمارزاده :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» دانلود اولویتهای پژوهشی وموضوعات پایان نامه :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» معرفی منابع دروس :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» تشکیل کلاسها :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» اعلام نمرات :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» سوالات درس تحلیل رفتاری ومدیریت منابع انسانی کارشناسی ارشد-واحد اراک :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» سوالات بازارشناسی کارشناسی ارشد-دانشگاه پیام نور :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» نمونه سوالات تئوری مدیریت پیشرفته کارشناسی ارشد :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» سوالات درس مدیریت تحول واجرای برنامه های استراتژیک کارشناسی ارشد-واحد اراک :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» سوالات رفتار سازمانی پیشرفته کارشناسی ارشد-واحد بوئین زهرا :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» سوالات تئوری مدیریت پیشرفته کارشناسی ارشد-واحد اراک :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» سوالات بازارشناسی کارشناسی ارشد-واحد بوئین زهرا :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» تاریخ اعلام نمرات :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» چگونگی دریافت نمره ترجمه مقاله وتحقیق :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» برنامه امتحانات پایان ترم برای دروس باقیمانده :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» کل سوالات درس تحلیل رفتاری اراک و رفتار سازمانی پیشرفته بوئین زهرا در یک فایل :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» فایل دوره آموزشی کاربرد خلاقیت در فرآیند تصمیم گیری ویژه مدیران پتروشیمی :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» شرکت در مجلس سوم مرحوم :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» دانلود فایل سوال وجواب مدیریت منابع انسانی پیشرفته :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» سوالات 5 فصل 11و12و16و19و20 درس رفتار سازمانی واحدهای اراک وبویین زهرا :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» امتحان پایان ترم تئوریهای مدیریت پیشرفته :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» امتحان پایان ترم درس تحلیل رفتاری ومدیریت منابع انسانی :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» دفترچه دکترای تخصصی سال 92-دانشگاه آزاد :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» سوالات10 فصل اول- کتاب رفتارسازمانی دکتر قاسمی برای امتحان پایان ترم :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» منبع سوالات پایان ترم درس تئوریهای مدیریت پیشرفته :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» مراسم روز چهلم درگذشت مادر :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» تغییرات و زمان ثبت‌نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» عدم برگزاری کلاسهای واحد اراک :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» تغییر تاریخ امتحان تحقیقات بازاریابی :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» دانلود سوالات امتحان درس مدیریت صادرات وواردات :: ۱۳٩۱/٩/٩
» دانلود سوالات امتحان بازارشناسی ومسائل بازاریابی :: ۱۳٩۱/٩/۸
» دانلود سوالات برگزیده درس بازارشناسی-کارشناسی ارشد پیام نور شهرری :: ۱۳٩۱/٩/٤
» عدم تشکیل کلاس روز جمعه دکتر سهرابی :: ۱۳٩۱/٩/۳
» تاریخ ساعت ونوع سوالات امتحانات میان ترم کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شهرری :: ۱۳٩۱/٩/۱
» امتحان 6 نمره دانشگاه پیام نور :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» درگذشت مادر :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» برگزاری کلیه کلاسها در این هفته :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» سایتهای همایشها وکنفرانسهای مدیریتی داخلی وخارجی :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» دانلود منابع دکترای مدیریت بازرگانی بازاریابی سال92 :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» دانلود سوالات دکترای مدیریت بازرگانی سال 90 :: ۱۳٩۱/۸/٥
» دانلود سوالات دکترای مدیریت بازرگانی سال 89 :: ۱۳٩۱/۸/٥
» اولویتهای پژوهشی وپایان نامه ها 2 :: ۱۳٩۱/۸/٥
» اولویتهای پژوهشی وپایان نامه 1 :: ۱۳٩۱/۸/٥
» دانلود کتاب تئوری سازمان رابینز :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» دانلود نسخه انگلیسی بازاریابی سه کاتلر :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» سایتهای منابع دکترای مدیریت ودانلود مقالات :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» کتاب رهبری تحول جان پی کاتر :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» نکته :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» دیکشنری تخصصی مدیریت :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» دانلود کتاب رفتار سازمانی دکتر قلی پور :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» سرفصل دروس کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی-واحد اراک :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» سرفصل دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» دانلود سوالات مهم کتاب رفتار سازمانی دکتر قاسمی با متن اسکن شده کتاب :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» سری اول پاورپوینتهای کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر بهروز قاسمی :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» دانلودسوالات پایان ترم تحلیل رفتاری ومنابع انسانی دکتر سهرابی-ترم گذشته :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر-درس بازارشناسی :: ۱۳٩۱/٧/۸
» دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر زهرا برومند :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمانها :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» EFQM :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» benchmarking :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» پاورپوینت سیستم آراستگی محیط کار 5s :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ سازمانی دکتر میرسپاسی :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» «قهوه تلخ»؛ عنوان نخستین پایان نامه کارشناسی ارشد در شبکه نمایش خانگی :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» فرم پروپوزال پایان نامه دانشکده مدیریت واحد اراک :: ۱۳٩۱/٥/٩
» فرم الف برای پایان نامه :: ۱۳٩۱/٥/٩
» فایل برنامه ریزی استراتژیک دکتر سیدمحمد اعرابی :: ۱۳٩۱/٥/٩
» پاورپوینت همایشهای کشوری-خلاقیت :: ۱۳٩۱/٥/٩
» سوالات دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی سال 89-دانشگاه آزاد :: ۱۳٩۱/٥/٩
» اولویتهای پژوهشی موسسات وسازمانها وموضوعات پایان نامه مقاطع ارشد ودکترا :: ۱۳٩۱/٥/٩
» خلاصه کتاب پول ارز بانکداری دکتر پژویان :: ۱۳٩۱/٥/٩
» سوالات gmat دکترای گرایشهای مدیریت سال 91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» سوالات دکترای گرایشهای مدیریت سال 91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» سوالات زبان دکترای گرایشهای مدیریت سال 91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت تألیف دکتر غلامرضا خاکی :: ۱۳٩۱/٥/۸
» متن کتاب بازرگانی بین المللی دکتر حقیقی :: ۱۳٩۱/٥/۸
» رشته ها ودانشگاههای پذیرش کننده کلیه گرایشهای مدیریت مقطع دکترا :: ۱۳٩۱/٥/۸
» فایل نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت :: ۱۳٩۱/٥/۸
» کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر ابطحی :: ۱۳٩۱/٥/۸
» فایل خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی :: ۱۳٩۱/٥/۸
» اعلام نمرات دانشگاه پیام نور :: ۱۳٩۱/٥/۸
» فرم پروپوزال دانشگاه پیام نور :: ۱۳٩۱/٥/۸
» اعلام نمرات :: ۱۳٩۱/٥/۸