کیومرث سهرابی مدرس دانشگاه(استادیار) و دکترای مدیریت وبرنامه ریزی

فرشید خانجانیان مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای مدیریت

دانلود فصل ششم سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته-مدیریت فناوری مدرن

بخش اول فصل ششم

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d8dc721d8670c96b93666efa80d46b2c

بخش دوم فصل ششم

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=769cb98c5328bca4d76f4e2979ce8832

سوالات فصل ششم(4سوال اصلی باجواب مطرح شده در کلاس)

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=c735680b219f52d4ce2e4e0deb2f7b53


  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۸
تگ ها :

دانلود فصل پنجم درس سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته-تجارت الکترونیک

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d5792bdfbe67601f2f7f3a1dedbc609d

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۸
تگ ها :

دانلود سوالات مرنبط با پایان ترم مسائل مدیریت نیروی انسانی در صنعت

دانلود سوالات مرنبط با پایان ترم درس مسائل مدیریت نیروی انسانی در صنعت

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=8241ee376c491faa30f580f359bc1fd5

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٩/٢٢
تگ ها :

دانلود سوالات تئوریهای مدیریت پیشرفته(جز منابع امتحان پایان ترم)

دانلود سوالات منابع ورفتارسازمانی مرتبط با تئوریهای مدیریت پیشرفته(جز منابع امتحان پایان ترم)

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d3173ffc7f402e74cce727a4f05c7bb5

 

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٩/٢٢
تگ ها :

دانلود پرسش وپاسخ فصل چهارم سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته-MKIS

دانلود پرسش وپاسخ فصل چهارم سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=455cf69dc99fed5c163b2aebe5b0fdf8

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۱
تگ ها :

دانلود فصل نهم مدیریت استراتژیک پیشرفته

دانلود فصل نهم مدیریت استراتژیک پیشرفته-ارزیابی وکنترل استراتژی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=cf280cf55b38ae625be826c1601d5bbb

 

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٦
تگ ها :

دانلود فصل نهم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته-مدیریت تغییر وتحول وبهبود سازمانی

دانلود فصل نهم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته-تغییر وتحول وبهبود سازمانی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=853b3144710192e4873321892613993a

 

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٦
تگ ها :

دانلود فصل هشتم مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته-فرهنگ سازمانی

دانلود فصل هشتم مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته-فرهنگ سازمانی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=9dd532e205fae7535c5cd9d59d216978

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٦
تگ ها :

پرسش وپاسخ فصل سوم سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

مدیریت دانش 1

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=68abaf301bc02474001977cd0552ad57

مدیریت دانش 2

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=bdd3acdd795e23eaf68aea46302760de

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٩/۱٥
تگ ها :

دانلود فصل هفتم تئوریهای مدیریت پیشرفته

دانلود فصل هفتم تئوریهای مدیریت پیشرفته

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ba5b9a98e481d77ba9714d50830115bc

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٢
تگ ها :

دانلود فصل هشتم مدیریت استراتژیک پیشرفته-اجرای استراتژی قسمت دوم

دانلود فصل هشتم مدیریت استراتژیک پیشرفته-اجرای استراتژی قسمت دوم

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=6af4a6adfa065855d2234674b162ce68

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٠
تگ ها :

دانلود فصل هفتم مدیریت استراتژیک پیشرفته-اجرای استراتژی قسمت اول

دانلود فصل هفتم مدیریت استراتژیک پیشرفتهاجرای استراتژی قسمت اول

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=7f80d46664c2bbbefa1ebf60a97dbcd4

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٩/٩
تگ ها :

دانلود فصل ششم فرهنگ سازمانی-تئوری های مدیریت پیشرفته

دانلود فرهنگ سازمانی-تئوریهای مدیریت پیشرفته

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=9dd532e205fae7535c5cd9d59d216978


  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/٩/٧
تگ ها :

دانلود فصل چهارم سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

فصل چهارم سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته-سیستمهای اطلاعات بازاریابی(MKIS)

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ba65f46059883fa03a543108171e53b7  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/٩/٧
تگ ها :

نمرات میان ترم مدیریت استراتژیک پیشرفته

برای دانلود نمرات میان ترم مدیریت استراتژیک پیشرفته بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب   
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۳
تگ ها :

دانلود فصل چهارم پنجم وششم مدیریت منابع انسانی پیشرفته

دانلود فصول چهارم پنجم وششم مدیریت منابع انسانی پیشرفته

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ca607a80540cf7d8bbaa9c3bdc143aad

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٩/٢
تگ ها :

دانلود فصل پنجم وششم مدیریت استراتژیک پیشرفته

فصل پنجم وششم

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=2663253af8293381cd5ecdd2cf478716

 

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٩/۱
تگ ها :