کیومرث سهرابی مدرس دانشگاه(استادیار) و دکترای مدیریت وبرنامه ریزی

فرشید خانجانیان مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای مدیریت

تاریخ ثبت نام واحدهای جدید

واحد بوئین زهرا : 6 و7 بهمن ماه

واحد تهران مرکزی:متعاقبا اعلام می شود

واحد اراک: ا الی 6 بهمن ماه


  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢
تگ ها :

اعلام نمرات

نمرات دروس واحد تهران مرکزی روی سایت دانشگاه اعلام شد

نمرات روش تحقیق پیشرفته واحد بویین زهرا روی سایت دانشگاه اعلام شد

نمرات سایر دروس واحد بوئین زهرا از اواسط هفته آینده به بعد اعلام می شود

نمرات دروس واحد اراک انتهای هفته آینده اعلام می شود.

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢
تگ ها :

سوالات فصل مدیریت استراتژیک-فصل هشتم درس تئوریهای مدیریت پیشرفته

سوالات مدیریت استراتژیک-فصل هشتم درس تئوریهای مدیریت پیشرفته

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=c451cfcc769a72cc70a1e2e7d71a30ee

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱
تگ ها :

درس مسائل نیروی انسانی در صنعت-جمعه صبح تهران مرکزی-سوالات درس

درس مسائل نیروی انسانی در صنعت-جمعه صبح تهران مرکزی-سوالات درس

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=c0562e48768e8006552184d42d601d15

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱
تگ ها :

دانلود سوالات فصول درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته

دانلود سوالات فصول درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ضمن تشکر از جناب آقای اسداللهی جهت جمع بندی این مجموعه جوابهای موجود درفایل در کلیت قابل قبول می باشد ولی جهت دریافت نمره کاملتر به موارد ومنابع موجودومطرح شده  در کلاس مراجعه نمایید.

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=254ba5e38a43908f0e8ab57a6722c766

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱
تگ ها :

دانلود فصل ششم سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته-مدیریت فناوری مدرن

بخش اول فصل ششم

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d8dc721d8670c96b93666efa80d46b2c

بخش دوم فصل ششم

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=769cb98c5328bca4d76f4e2979ce8832

سوالات فصل ششم(4سوال اصلی باجواب مطرح شده در کلاس)

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=c735680b219f52d4ce2e4e0deb2f7b53


  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۸
تگ ها :

دانلود فصل پنجم درس سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته-تجارت الکترونیک

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d5792bdfbe67601f2f7f3a1dedbc609d

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۸
تگ ها :

دانلود سوالات مرنبط با پایان ترم مسائل مدیریت نیروی انسانی در صنعت

دانلود سوالات مرنبط با پایان ترم درس مسائل مدیریت نیروی انسانی در صنعت

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=8241ee376c491faa30f580f359bc1fd5

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٩/٢٢
تگ ها :

دانلود سوالات تئوریهای مدیریت پیشرفته(جز منابع امتحان پایان ترم)

دانلود سوالات منابع ورفتارسازمانی مرتبط با تئوریهای مدیریت پیشرفته(جز منابع امتحان پایان ترم)

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d3173ffc7f402e74cce727a4f05c7bb5

 

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٩/٢٢
تگ ها :

دانلود پرسش وپاسخ فصل چهارم سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته-MKIS

دانلود پرسش وپاسخ فصل چهارم سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=455cf69dc99fed5c163b2aebe5b0fdf8

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۱
تگ ها :

دانلود فصل نهم مدیریت استراتژیک پیشرفته

دانلود فصل نهم مدیریت استراتژیک پیشرفته-ارزیابی وکنترل استراتژی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=cf280cf55b38ae625be826c1601d5bbb

 

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٦
تگ ها :

دانلود فصل نهم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته-مدیریت تغییر وتحول وبهبود سازمانی

دانلود فصل نهم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته-تغییر وتحول وبهبود سازمانی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=853b3144710192e4873321892613993a

 

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٦
تگ ها :

دانلود فصل هشتم مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته-فرهنگ سازمانی

دانلود فصل هشتم مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته-فرهنگ سازمانی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=9dd532e205fae7535c5cd9d59d216978

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٦
تگ ها :

پرسش وپاسخ فصل سوم سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

مدیریت دانش 1

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=68abaf301bc02474001977cd0552ad57

مدیریت دانش 2

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=bdd3acdd795e23eaf68aea46302760de

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٩/۱٥
تگ ها :

دانلود فصل هفتم تئوریهای مدیریت پیشرفته

دانلود فصل هفتم تئوریهای مدیریت پیشرفته

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ba5b9a98e481d77ba9714d50830115bc

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٢
تگ ها :

دانلود فصل هشتم مدیریت استراتژیک پیشرفته-اجرای استراتژی قسمت دوم

دانلود فصل هشتم مدیریت استراتژیک پیشرفته-اجرای استراتژی قسمت دوم

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=6af4a6adfa065855d2234674b162ce68

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٠
تگ ها :

دانلود فصل هفتم مدیریت استراتژیک پیشرفته-اجرای استراتژی قسمت اول

دانلود فصل هفتم مدیریت استراتژیک پیشرفتهاجرای استراتژی قسمت اول

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=7f80d46664c2bbbefa1ebf60a97dbcd4

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٩/٩
تگ ها :

دانلود فصل ششم فرهنگ سازمانی-تئوری های مدیریت پیشرفته

دانلود فرهنگ سازمانی-تئوریهای مدیریت پیشرفته

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=9dd532e205fae7535c5cd9d59d216978


  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/٩/٧
تگ ها :

دانلود فصل چهارم سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

فصل چهارم سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته-سیستمهای اطلاعات بازاریابی(MKIS)

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ba65f46059883fa03a543108171e53b7  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/٩/٧
تگ ها :

نمرات میان ترم مدیریت استراتژیک پیشرفته

برای دانلود نمرات میان ترم مدیریت استراتژیک پیشرفته بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب   
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۳
تگ ها :

← صفحه بعد